levering

Leveringen klares vha. en lejet trailer og egen bil

Du betaler de faktiske omkostninger til leje af trailer, brændstof og eventuelle bro- eller færgeudgifter. 


Jeg hjælper selvfølgelig med at læsse plankerne af og bære dem ind til stedet hvor de skal lægges eller lagres.

Jeg laver en tur ud af det og kører måske en omvej for egen regning!


 

Du er selvfølgelig også velkommen til selv at stå for transporten og hente dit nye gulv i Tversted.